Gemeenten

Maatschappelijke functie
Gemeenten spelen een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sportaccommodaties aan haar burgers. Deze rol ligt vast in de maatschappelijke functie van gemeenten.

Zwemfaciliteiten
Met name bij het aanbieden van zwemfaciliteiten lopen gemeenten aan tegen exploitaties die niet kostendekkend zijn. Sociaal maatschappelijke voordelen wegen hier echter zwaarder.

Gemeentelijke herindeling of nieuwbouw
Er zijn talloze voorbeelden van gemeenten die na een herindeling met meerdere gemeentelijke zwembaden zitten. Gemeenten heroverwegen de bestemming of kijken steeds kritischer naar alle uitgaven en mogelijkheden tot kostenvermindering. In nieuwbouwwijken blijft de aanwezigheid van zwemwater sterk achter bij de behoefte.

Ontzorgen van gemeenten
Aqua Concepten wil niet de exploitaties van gemeentelijke zwembaden overnemen. Wat wij wel willen is de gemeenten ontzorgen en faciliteren op het gebied van zwemwater. Onze focus ligt op het ontwikkelen van doelgroepen- of satellietbaden. Deze baden zijn veelal kleiner qua omvang en worden door middel van het aanbieden van watergebonden activiteiten geŽxploiteerd. Om doelgroepenbaden te realiseren zijn er twee scenarioís denkbaar:
  1. Het overnemen van een bestaand (veelal kleiner) zwembad en omvormen tot een doelgroepenbad;
  2. Het realiseren van een nieuw doelgroepenbad in uitbreidings- of nieuwbouwgebieden.
Gemeente Zwolle 
In de gemeente Zwolle start ons 1e nieuwbouwproject. Hier wordt een nieuw multifunctioneel centrum met doelgroepenbad van 20 bij 8 meter met aanvullende functies gerealiseerd.
 

Aqua Concepten BV
Oudaen 58
8219 AB  Lelystad
E info@aquaconcepten.nl
KvK 32130367
Privacy Statement
Disclaimer

© 2012 Plan Plan Internet BV